Az Arcus Környezetvédő Egyesület története

Az Arcus Környezetvédő Egyesület a topolyai (Vajdaság, Szerbia) gimnázium tanulóinak kezdeményezésére 1988-ban kezdte meg működését, mint az Ifjúsági Szövetség szakcsoportja. A megalakulását követő néhány évben tagsága gyorsan gyarapodott, s a középiskolások és egyetemisták mellett az idősebb korosztály is betagosodott, illetve támogatta munkáját. Az egyesület alapszabályzatbeli céljai között az első helyen a fiatalság környezetvédelmi tudatának fejlesztése, illetve a környezet- és természetvédelem áll.

Arcus logó- nagy

Az Arcus Környezetvédő Egyesület logója

Az Arcus Környezetvédő Egyesület 1991 óta önálló civil szervezetként működik. Tagságának létszáma 100 fő felett van, de az aktív tagság ettől csekélyebb számú. Irányító szervei az elnök és helyettese, valamint az elnökség. A szervezetben két aktív szakcsoport működik, az ornitológiai és botanikai. Az utóbbi években az ornitológusok értek el legkomolyabb eredményeket. Az egyesület tevékenysége a már kialakult hagyományoknak megfelelően több síkon fut. Rendszeres propagandát fejt ki a médián keresztül a polgárok tájékoztatása, felvilágosítása céljából, periodikus jelleggel ismeretterjesztő, illetve oktató-nevelő előadásokat szervez, amelyeken szakemberek foglalkoznak az aktuális természet- és környezetvédelmi, illetve ökológiai problémákkal, a közember számára is megvilágítva azokat. Az egyesület tagjai külföldi szemináriumokon, táborozásokon vesznek részt. Az Arcus-ban ezen kívül, továbbra is kiemelten foglalkoznak a gyerekekkel és a fiatalokkal, nagy hangsúlyt fektetve a környezeti nevelésre. A több mint két évtizedes hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő tábor, a téli előadássorozat, a képzőművészeti és irodalmi pályázatok, az óvodások játékos utcai foglalkozásai mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a jövő generációit a természettel való együttélés szükségességére neveljék. Az említett akciók többségét a mai napig rendszeresen megszervezik, pénzelésük céljából az egyesület az önkormányzathoz, szponzorokhoz és alapítványokhoz fordulhat.

Ezen kívül a természetbarátok egészen kézzel fogható munkát is végeznek. Rendszeresen szerveznek városrendezési-tisztítási akciókat, s civil szervezetként közreműködnek a környék védett területeinek megóvásakor fellépő szakmai, adminisztrációs és szervezési problémák megoldásában, valamint szakembereik segítségével a begyűjtött adatokat az illetékes szerveknek továbbítják (Szerbiai Természetvédelmi Intézet, stb.). Nem szabad megfeledkezni az egyre komolyabb kutató jellegű munkáról sem.

Az Arcus Környezetvédő Egyesület aktív tagjai között az egyetemista korosztály van többségben, de vannak általános iskolások, s diplomás biológusok, informatikusok, mezőgazdasági mérnökök és egyéb szakemberek is.