Istorija Ekološko društvo „Arkus“

Ekološko društvo “Arkus” svoj rad je započelo 1988. godine kao sekcija Saveza Mladih na inicijativu mladih gimnazijalaca iz Bačke Topole. Narednih godina broj članova se naglo uvećao. Pored srednjoškolaca i studenata i starije generacije su se zainteresovale za rad. Među  prvenstvenim ciljevima određenim po statutu stoji podizanje ekološke svesti mladih, odnosno zaštita prirode i ekologije.

Ekološko društvo “Arkus” od 1991. godine deluje kao samostalna, nevladina organizacija. Broj članova je oko 100, ali aktivnih članova je manje. Upravni organi su predsednik i potpredsednik, kao i predsedništvo. Unutar organizacije deluju dve grupe, a to su ornitološka i botaničarska grupa. U poslednje vreme ornitolozi se pokazuju kao najuspešnija grupa. Rad organizacije se odvija na više načina: npr. vrši se redovna propaganda preko medija radi obaveštavanja i informisanja građana. Organizuju se naučno-obrazovna predavanja, na kojima se stručnjaci bave sa aktuelnim prirodno-ekološkim problemima. Članovi društva prisustvuju na raznim seminarima i u raznim kampovima u inostranstvu. U “Arkusu” se i dalje posebna pažnja posvećuje deci i omladini, a naglasak se stavlja na ekološko obrazovanje. Ekološko društvo je do sada organizovalo više od 20 letnjih ekoloških kampova. Zimska serija predavanja, likovni i književni konkursi služe tome da buduću generaciju naučimo na to da žive zajedno sa prirodom. Spomenute akcije održavaju se redovno, a za materijalna sredstva možemo se obratiti lokalnoj samoupravi, sponzorima.

Ljubitelji prirode redovno organizuju akcije za sređivnje i čišćenje grada, takođe, kao nevladina organizacija sarađuje u rešavanju raznih stručnih, administrativnih problema, koji se pojavljuju za vreme zaštite raznih zaštićenih teritorija. Takođe uz pomoć svojih stručnjaka, sakupljeni podaci šalju se nadležnim organima (Zavod za zaštitu prirode Srbije, itd.). Ne možemo izostaviti ni kvalitetan istraživački rad.

Među  aktivnim članovima su pretežno studenti, ali ima i srednjoškolaca, diplomiranih biologa, informatičara, inženjera poljoprivrede i ostalih stručnjaka.