Jelka za sove

Jelka za sove

U centru Bačke Topole sove utine redovno koriste jedno zimovalište već skoro trideset godina. Za pomenuto zimovalište vlada sve veće interesovanje, pogotovo nakon što su u septembru protekle godine pored zimovališta postavljene edukativne table,