Az Arcus Környezetvédő Egyesület története

Az Arcus Környezetvédő Egyesület logója

Az Arcus Környezetvédő Egyesület logója

Az Arcus Környezetvédő Egyesület a topolyai (Vajdaság, Szerbia) gimnázium tanulóinak kezdeményezésére 1988-ban kezdte meg működését, mint az Ifjúsági Szövetség szakcsoportja. A megalakulását követő néhány évben tagsága gyorsan gyarapodott, s a középiskolások és egyetemisták mellett az idősebb korosztály is betagosodott, illetve támogatta a csoport munkáját.

A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület 1991 óta önálló civil szervezet, melynek alapszabályzatbeli céljai között első helyen a fiatalság környezetvédelmi tudatának fejlesztése, illetve a természet- és környezetvédelem áll. Különböző tudományágakkal foglalkozó aktív szakcsoportjai működnek, mint az ornitológiai, botanikai, entomológiai, arachnológiai és környezettani. Az egyesület tevékenysége a már kialakult hagyományoknak megfelelően több síkon fut. A polgárok tájékoztatása, felvilágosítása céljából, periodikus jelleggel ismeretterjesztő, illetve oktató-nevelő előadásokat szervezünk, amelyeken szakemberek foglalkoznak az aktuális környezet- és természetvédelmi, illetve ökológiai problémákkal, a közember számára is megvilágítva azokat. Kiemelten foglalkozunk a gyerekekkel és a fiatalokkal, nagy hangsúlyt fektetve a környezeti nevelésre. A több mint három évtizedes hagyománnyal rendelkező természettudományos ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi oktatótábor, az ismeretterjesztő előadássorozat, a képzőművészeti és irodalmi pályázatok, az óvodások játékos utcai foglalkozásai mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a jövő generációit a természettel való együttélés szükségességére neveljék. Az említett akciók többségét a mai napig rendszeresen megszervezzük. Emellett az egyesület tagjai különféle konferenciákon, szemináriumokon és táborokban vesznek részt, úgy hazánkban, mint külföldön.

Foglalkozás a táborban (Photo: Szekula Veronika)

Foglalkozás a táborban (Photo: Szekula Veronika)

Ezen kívül a természetbarátok egészen kézzel fogható munkát is végeznek. Rendszeresen szervezünk városrendezési és tisztítási akciókat, s civil szervezetként közreműködünk a környék védett területeinek megóvásakor fellépő szakmai, adminisztrációs és szervezési problémák megoldásában, valamint szakembereink segítségével a begyűjtött adatokat az illetékes szerveknek továbbítjuk (Tartományi Természetvédelmi Intézet, Belgrádi Természettudományi Múzeum, Újvidéki Egyetem, Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület). Nem szabad megfeledkezni az egyre komolyabb kutató jellegű munkáról sem.

Az Arcus Környezetvédő Egyesület tagságának létszáma száz fő felett van, ám az aktív tagok száma ettől csekélyebb, akik között az egyetemista korosztály van többségben, de vannak általános és középiskolások, diplomás biológusok, mezőgazdasági mérnökök, informatikusok és egyéb szakemberek is.