Szervezeti felépítés

Az Arcus Környezetvédő Egyesület végrehajtó szerve az elnökség, mely öt tagból áll. Közülük kerül ki az elnök, az alelnök és a titkár. Az egyesületen belül folytatott összes tevékenység az elnökség jóváhagyásával zajlik. Minden az egyesületet érintő fontosabb dologgal kapcsolatban szavazás útján döntenek. Az elnökség tagjait a tagság választja meg, tisztújító évi közgyűlés alkalmával, ahol kinevezésre kerül az elnök, az alelnök és a titkár. Az elnökség tagjainak mandátuma négy évre szól, mandátumuk lejárta után ugyanazon beosztásra újraválaszthatóak.

Az Arcus Környezetvédő Egyesület irodája (Photo: Sihelnik József)

Az Arcus Környezetvédő Egyesület irodája (Photo: Sihelnik József)

A vezetőség közvetett részét képezi továbbá egy három tagú ellenőrző bizottság, melynek tagjai részt vesznek az elnökségi gyűléseken, és az elnökség szabályszerű működését felügyelik. Szavazati joggal ugyan nem rendelkeznek az elnökség tagjaihoz hasonlóan, ám véleménynyilvánítási joguk van. Az ellenőrző bizottság tagjait szintén a tagság választja meg, tisztújító évi közgyűlés alkalmával. Az ellenőrző bizottság tagjainak mandátuma ugyancsak négy évre szól, mandátumuk lejárta után ugyanazon beosztásra újraválaszthatóak.

Az elnökségen és az ellenőrző bizottságon kívül, illetve ezek munkájától függetlenül működik egy három tagú szakmai bizottság is, melynek tagjait az elnökség nevezi ki, határozatlan időre. E bizottságban lehetnek olyan személyek is, akik nem tagjai az Arcus Környezetvédő Egyesületnek, csupán felkérésnek eleget téve segítik az egyesület munkáját. Rajtuk kívül akár az elnökségi, akár az ellenőrző bizottsági tagok közül is kinevezhetőek szakemberek a szakmai bizottságba. Minden szakmai kérdésben e bizottság véleményét kéri ki az egyesület vezetősége.

Az Arcus Környezetvédő Egyesület elnökségi tagjai:

Elnök-

Harkai Ákos, matematika tanár

Alelnök-

Miklós Csongor, riporter

Tikár-

Sihelnik József, okleveles természetvédelmi mérnök

Az elnökség további tagjai-

Suturović Edita, okleveles bilógus

Roman Andrej, okleveles állatorvos