Tag szeretnék lenni

Az Arcus Környezetvédő Egyesület olyan önkéntes, nonprofit, párt és politika független civil szervezet, amely természet- és környezetvédelemmel, környezeti neveléssel, oktatással, ifjúsági tevékenységgel, szakmai továbbképzéssel és kultúrtörténeti értékek megőrzésével kapcsolatos tevékenységeket folytat. Az egyesülethez bárki csatlakozhat, aki egyetért annak célkitűzéseivel, illetve segíteni kívánja tevékenységét.

Az Arcus Környezetvédő Egyesület tagsági lapja

Az Arcus Környezetvédő Egyesület tagsági lapja

Mivel az Arcus Környezetvédő Egyesület munkássága az önkéntességen alapszik, ezért tagjai számára nem határoz meg tagsági díjat, így mindenki szabadon csatlakozhat, tagdíj fizetése nélkül. Annak lehetőségét viszont fenntartja, hogy bármelyik tagja vagy támogatója anyagi juttatásban, különböző felajánlásokban részesítse az egyesületet.

Az egyesülethez történő csatlakozáskor két tagsági típus közül választható ki, hogy aktív vagy pártolói tagja kíván lenni az Arcus Környezetvédő Egyesületnek. Mindezt annak fényében érdemes eldönteni, hogy aktívan, tehát cselekvő módon, vagy csak pártolói, szimpatizánsi formában szeretné jelenlétével segíteni az egyesület munkáját. A két választható tagsági formán kívül az egyesület vezetősége tiszteletbeli tagságot adományozhat évi közgyűlések alkalmával, olyan személyek számára, akik munkásságukkal aktívan hozzájárultak az Arcus Környezetvédő Egyesület célkitűzéseinek eléréséhez, valamint tevékenységének magvalósításához.

A választható tagsági formák bővebb értelmezése:

Aktív tag – E tagsági formát választó tagok vállalják, hogy az egyesület által szervezett különböző akciókban és egyesületi tevékenységben aktívan részt vesznek. Csatlakozhatnak az Arcus Környezetvédő Egyesületen belül működő bármelyik szakcsoporthoz, illetve annak tevékenységéhez. Az aktív tagok részére évente kerül hitelesítésre a tagsági lap mellékletének számító hitelesítő lap. Természetesen az aktív tagok számára is fennáll az a lehetőség, hogy tagsági formát váltsanak.

Pártolói tag – Ezen tagsági formát választó tagok elismerik és egyetértenek az egyesület célkitűzéseivel, valamint annak tevékenységével. Tagságukkal nem vállalnak aktív szerepkört az Arcus Környezetvédő Egyesület életében, csupán pártolják, támogatják és elismerik munkáját. Ennek ellenére számukra is meg van annak lehetősége, hogy részt vegyenek bármelyik akcióban, rendezvényen vagy akár a tudományos tevékenységekben. A pártolói tagok esetében ötévente kerül hitelesítésre a tagsági lap mellékletének számító hitelesítő lap, melynek lejárta után megújíthatják újabb öt évre, vagy élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy tagsági formát váltanak.

Miért érdemes csatlakoznia hozzánk?

Azért, mert személyes jelenlétével is hozzájárulhat az aktív környezet- és természetvédelemhez, bekapcsolódhat különböző kutatásokba, felmérésekbe, és még tagdíjat sem kell fizetnie.

Csatlakozom az Arcus Környezetvédő Egyesülethez!

ONLINE BELÉPÉSI NYILATKOZAT KITÖLTÉSE

Az egyesület alapszabályzatában foglaltakkal kapcsolatban az alábbi linkre kattintva tud tájékozódni:

AZ ARCUS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA