Kocsányos tölgy (Quercus robur)

Kocsányos tölgy (Photo: Sihelnik József)

Kocsányos tölgy (Photo: Sihelnik József)

Magas termetű, terebélyes, szétterülő ágrendszerű, boltozatos koronájú lombhullató fafaj. Törzse többnyire alacsonyan elágazik, de sudaras is lehet, erős ágai többszörösen görbültek. Kérge sötétszürke vagy világos barnásszürke, a fiatal példányokon is feltűnően árkolt, repedezett. Vesszői többnyire vöröses barnák, a vessző kérge fényes, hosszanti paraszemölcsökkel tarkított, a rügyalapok kiemelkedők. Széles tojásdad, kúpos rügyei tompa hegyűek és tompán ötszögletűek. A rügypikkelyek széle gyakran enyhén pillás. Spirálisan szórt állású, hosszúkás visszás tojásdad levelei szárnyasan karéjosak. A levéllemez színi oldala csupasz, tompa fényű élénkzöld, fonáka viaszos, szürkészöld. A karéjok csúcsa kerek, a csúcsi és az oldalsó karéjok hasonló méretűek. A levélnyél rövid, a levél válla jellegzetesen füles, erről a faj termés hiányában is könnyen felismerhető. Levelei októberben rövid időre sárgára színeződnek, majd világos barnára száradva a tavaszi lombfakadásig a fán maradnak.

Kocsányos tölgy (Photo: Sihelnik József)

Kocsányos tölgy (Photo: Sihelnik József)

Szélmegporzású virágai lombfakadáskor hosszú tengelyű barkákban fejlődnek, a porzósak a vessző csúcsának közelében lévő oldalrügyekből, a termősek a csúcsi vegyesrügyből fejlődő hajtás csúcsán állnak. Május-júniusban virágzik. Tojásdad makktermései egyedenként változó méretűek, 2-4 cm hosszúak és 1-2 cm szélesek lehetnek. Kupacsa szorosan egymáshoz simuló, fedelékes pikkelylevelekkel borított, belőle a makk nagy része kilátszik.

A kocsányos tölgy az Alföld őshonos fája. Topolyán és környékén szinte csak az öreg parkokban, illetve régi házak udvarain találhatunk termetes példányokat. Nem védett faj.

Sihelnik József

‹‹‹ vissza