Nemzetközi Természetismereti Rajzpályázat

A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület által az elmúlt években a Föld napja alkalmából meghirdetett természetismereti rajzpályázatra kimagaslóan sok pályamű érkezett, úgy hazai, mint külföldi pályázóktól. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is kiírásra kerül Nemzetközi Természetismereti Rajzpályázatunk, ugyancsak általános iskolások számára. A pályázat fő célja változatlanul a fiatalok környezettudatosságának és természetismeretének fejlesztése. Pályázni az ország egész területéről lehet, illetve külföldről is várjuk a pályamunkákat.

Szalakóta (Photo: Szekeres Levente)

Szalakóta (Photo: Szekeres Levente)

Idei pályázatunk központi témája a szalakóta, és élőhelye. E téma fontosságát és aktualitását az is bizonyítja, hogy a szalakóta egész Európában küzd a fennmaradásért, mivel korábbi élőhelyeinek nagy részét az ember átformálta, vagy teljesen tönkretette. Az utóbbi évtizedekben állománya teljes elterjedési területén drasztikusan csökkent. Vajdaságban az ezredforduló táján húsz pár alá esett a számuk. A még meglévő állomány védelme, valamint növelése érdekében civil kezdeményezésre indult el a szalakótavédelmi program. A védelmi tevékenység eredménye nem maradt el, a mesterséges odúk, alkalmas élőhelyeken történő kihelyezésének köszönhetően Vajdaság északi részén jelentősen nőtt az állomány. A kezdeti sikereken felbuzdulva több vajdasági civil szervezet is csatlakozott a programhoz, melyek saját működési területükön végzik a szalakóta védelmét, együttműködve a többiekkel. Az aktív védelmi tevékenységnek köszönhetően összességében odáig jutott a program, hogy napjainkra több mint 400 pár szalakóta költ Vajdaságban, valamint Észak-Szerbiában is megjelent költő fajként. A szalakóta egy feltűnően élénk színezetű, könnyen megfigyelhető madár. Feje, nyaka és alsóteste csillogó zöldeskék, válla és háta vörösbarna, míg kézevezői, akárcsak csőre, fekete, lábai pedig sárgák. Elsősorban fákkal tarkított síkvidéki réteken és legelőkön él. Többnyire magányosan álló öreg fák odvaiban évente egy alkalommal költ, május és július között. Táplálékát főleg nagytestű rovarok alkotják, de időnként kisebb termetű gerinceseket is zsákmányol. A szalakóta hosszú távú vonuló, nyár végén, kora ősszel vonul el. A telet Dél- és Kelet-Afrikában tölti.

A pályázat részletes leírása

A pályázat műfaja: rajzpályázat

Korcsoportok: általános iskola I-II., III-IV. és V-VIII. osztály

A rajzok elkészíthetőek az adott korcsoport által használt összes technika és rajzeszköz felhasználásával, ugyancsak az adott korcsoportnak megfelelő méretű rajzlapra. A szalakóta, vagy élőhelyének ábrázolása, rajz formájában történő bemutatásával kapcsolatos műveket fogadunk.

A pályázók önállóan is pályázhatnak, oktatási intézménytől függetlenül!

A pályamunkák beküldésének általános feltételei

Egy pályázó egy pályamunkát nyújthat be. A beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

– a pályamű címét

– a pályázó nevét

– a pályázó életkorát és osztályát

– a pályázó vagy szüleinek elérhetőségét (telefonszámot és e-mail címet mindenképp)

– a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)

– a tanintézmény megnevezését

A pályaművek beküldésének módja

A pályázók postai úton az alábbi postacímre küldhetik munkáikat: Arcus Környezetvédő Egyesület, 24300 Topolya, Iskola utca 2., Szerbia (Ekološko društvo “Arkus”, 24300 Bačka Topola, Školska 2, Srbija).

A művek postára adási határideje 2023. április 7-e, péntek.

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak. Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem.

Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni!

A díjazottak elismerése

A pályamunkák korcsoportonként kerülnek elbírálásra. A pályázat kiírója a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit korosztályuknak megfelelő könyvjutalomban részesíti. A szakmai zsűri a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatja.

A pályázatra beküldött pályamunkákból kiállítást állítunk össze Topolyán, Topolya község Művelődési Házának kiállítótermében, melynek megnyitójára 2023. május 8-án, hétfőn, 18 órai kezdettel kerül sor, ünnepélyes díjkiosztóval egybekötve.

A beküldött munkákból összeállított kiállítás 2023. május 8-tól 12-ig lesz megtekinthető Topolya község Művelődési Házának kiállítótermében.

Várjuk az ötletes pályamunkákat!


F ő t á m o g a t ó k

Topolya község Önkormányzata

—–

Topolya község Művelődési Háza

Szóljon hozzá!