Nemzetközi Természetismereti Rajzpályázat

A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület által az elmúlt években a Föld napja alkalmából meghirdetett természetismereti rajzpályázatra kimagaslóan sok pályamű érkezett, úgy hazai, mint külföldi pályázóktól. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is kiírásra kerül Nemzetközi Természetismereti Rajzpályázatunk, ugyancsak általános iskolások számára. A pályázat fő célja változatlanul a fiatalok környezettudatosságának és természetismeretének fejlesztése. Pályázni az ország egész területéről lehet, illetve külföldről is várjuk a pályamunkákat.

Tarka sáfrány (Photo: Sihelnik József)

Tarka sáfrány (Photo: Sihelnik József)

Idei pályázatunk központi témája a tarka sáfrány, és élőhelye. E téma aktualitását az bizonyítja, hogy a tarka sáfrány élőhelyét jelentő lösz- és homokpusztagyepek máig fennmaradt maradványainak jelentős része veszélyeztetett a cserjésedés, valamint az emberi tevékenység következtében. Állománya még jelentős, ám kizárólag élőhelyeinek megőrzése lehet fennmaradásának záloga. A tarka sáfrány apró termetű, kora tavaszi vadvirágunk. Közvetlenül hóolvadást követően, február közepétől március második feléig, végéig virágzik. Inkább mészkedvelő növény, így löszgyepek, homokpuszták, homoki rétek, száraz tölgyesek, homoki tölgyesek, valamint lösz- és homokpusztagyepekre telepített akácosok virága. Tőlevelei, hasonlóan a többi sáfrányfajhoz, keskeny-szálasak, a középéren hosszanti fehéres csíkkal. A lepel hattagú, de nem túl ritka a rendhagyó, ennél nagyobb lepelszám sem. Cimpái hegyesedők, színük a fehértől a liláig változó. A külső lepelcimpák hátán három erőteljes ibolyás csík húzódik. A csúcsán három hasábra ágazó bibe színe a halványsárgától a sötétvörösig változhat.

A pályázat részletes leírása

A pályázat műfaja: rajzpályázat

Korcsoportok: általános iskola I-II., III-IV. és V-VIII. osztály

A rajzok elkészíthetőek az adott korcsoport által használt összes technika és rajzeszköz felhasználásával, ugyancsak az adott korcsoportnak megfelelő méretű rajzlapra. A tarka sáfrány, vagy élőhelyének ábrázolása, rajz formájában történő bemutatásával kapcsolatos műveket fogadunk.

A pályázók önállóan is pályázhatnak, oktatási intézménytől függetlenül!

A pályamunkák beküldésének általános feltételei

Egy pályázó egy pályamunkát nyújthat be. A beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

– a pályamű címét

– a pályázó nevét

– a pályázó életkorát és osztályát

– a pályázó vagy szüleinek elérhetőségét (telefonszámot és e-mail címet mindenképp)

– a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)

– a tanintézmény megnevezését

A pályaművek beküldésének módja

A pályázók postai úton az alábbi postacímre küldhetik munkáikat: Arcus Környezetvédő Egyesület, 24300 Topolya, Iskola utca 2., Szerbia (Ekološko društvo “Arkus”, 24300 Bačka Topola, Školska 2, Srbija).

A művek postára adási határideje 2024. április 1-je, hétfő.

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak. Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem.

Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni!

A díjazottak elismerése

A pályamunkák korcsoportonként kerülnek elbírálásra. A pályázat kiírója a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit korosztályuknak megfelelő könyvjutalomban részesíti. A szakmai zsűri a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatja.

A pályázatra beküldött pályamunkákból kiállítást állítunk össze Topolyán, Topolya község Művelődési Házának kiállítótermében, melynek megnyitójára 2024. április 22-én, hétfőn, 18 órai kezdettel kerül sor, ünnepélyes díjkiosztóval egybekötve.

A beküldött munkákból összeállított kiállítás 2024. április 22-től 26-ig lesz megtekinthető Topolya község Művelődési Házának kiállítótermében.

Várjuk az ötletes pályamunkákat!


F ő t á m o g a t ó k

Topolya község Önkormányzata

—–

Topolya község Művelődési Háza

Szóljon hozzá!