ÖKO-CAMP

Az ÖKO-CAMP logója

Az ÖKO-CAMP logója

Az Arcus Környezetvédő Egyesület 1991-től folyamatosan, minden év júliusában megszervezi a már hagyományos természettudományos ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi oktatótáborát, mely elsősorban a gyerekeket és fiatalokat várja. Helyszíne évről évre a Topolyai-tó partja, az egykori Kiss Lajos kastély melletti táborhely.

A topolyai ÖKO-CAMP mára komoly eredményeket mutatott fel az oktatás és nevelés terén, de tudományos eredményei szintén vannak. Mindezt hazai és regionális szakmai körökben elismerik. A tábor már évek óta nemzetközi jellegű, s így turisztikai vonatkozása van. A résztvevők a táborban tanultakat az iskolákban is felhasználhatják. A tábor célja az oktatás, nevelés, kutatás és a természetvédelmi problémák elemzése, illetve a szakterminológia közvetítése a résztvevők számára. Az ÖKO-CAMP eredményeiről érettségi dolgozatok, szemináriumi munkák és diplomadolgozatok is születnek.

Előadás a táborban (Photo: Szekula Veronika)

Előadás a táborban (Photo: Szekula Veronika)

A táborozók a tíz napos együttlét alatt kommunikációs tréningeken esnek át, amely a későbbi kapcsolatteremtésben, barátkozásban, érvényesülésben is sokat segít a fiataloknak. A csapatépítési programoknak köszönhetően a fiatalok a táborzárás utáni akciókban nagyobb gyakorisággal vesznek részt, illetve tevékeny, a problémamegoldáshoz aktívan viszonyuló polgárok lesznek. A kísérőrendezvények közül kiemelt fontosságúak a néptáncestek és az úgynevezett tábortűzprogramok, amely során a fiatalok népdalokat tanulnak, illetve játékos foglalkozásokon, vetélkedőkön ismerkedhetnek meg tudósok munkásságával, különösen a természettudományok területére vonatkoztatva. Mindez az ökológiával kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása mellett segíti az önazonosságtudat fejlesztését olyan fiatalok számára is, akik alapvetően nem érdeklődnek a népi kultúra iránt.

Béka határozás (Photo: Szekula Veronika)

Béka határozás (Photo: Szekula Veronika)

A résztvevők a már jól bevált program szerinti munkában vehetnek részt, mely magában foglalja az általános iskolás biológia és kémia tananyag kiegészítését, alapvető növény- és állatismeret elsajátítását, valamint az általános ökológia és természetvédelem ismertetését. Naponta neves szakemberek előadásait hallgathatják a táborlakók, akik ez által rövid, de tömör, iskolában is használható gyakorlati képzést kapnak. A terepi munkát fiatal kutatók, az egyesület szakemberei irányítják. Elsődleges célcsoport az általános és középiskolás fiatalok, ám mellettük az idősebb korosztály is bekapcsolódhat a tábor munkájába.