Sötét hagyma (Allium atroviolaceum)

Sötét hagyma (Photo: Vukajlović Pecze Natália)

Sötét hagyma (Photo: Vukajlović Pecze Natália)

A sötét hagyma egyszikű, hagymás növény, mely a liliomfélékhez tartozik. Szára 30-tól, akár 90 cm magas is lehet, karcsú, és nem ágazik el. Néhány szálas, ép szélű levele 15-40 cm hosszú. Sötétbíbor-lila virágai tömött fejecskében nyílnak, illatosak, kifejezetten hagymaillatuk van. Földalatti hagymája fehér színű, gömbölyded. Termése toktermés.

A száraz, meleg sztyeppek, gyepek, valamint rétek nyári dísze, mely június-júliusban bontja virágait. Kedveli a karbonátos talajt, így jellegzetes képviselője a valamikori sztyepp növényzetnek Vajdaságban. Pontusi, azaz medterrán-szubmediterrán jellegű flóraelem. Ma már csak maradványként fordul elő, így értékes reliktum faj. Topolya környékén igen kis számban lelhető fel, mindössze néhány termőhelye ismert.

Szerbiai szubpopulációi csekély számúak. Az erős emberi tevékenység hatása miatt élőhelye veszélybe került, pusztulásnak van kitéve, ezért kritikusan veszélyeztetett faj. Szerbiában fokozottan védett növény.

Vukajlović Pecze Natália

‹‹‹ vissza