Aktívan a gyöngybagoly védelméért

Az Arcus Környezetvédő Egyesület Ornitológiai Szakcsoportja idén újabb sikereket könyvelhet el a gyöngybagoly védelme terén tett aktivitásainak sorában. Az ősz folyamán a Szerb Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által, pályázat útján támogatott gyöngybagolyvédelmi tevékenység nagy lendületet vett, melynek keretében első lépésként e rejtett életmódú bagolyfaj állományfelmérése zajlott. A felmérés elsősorban Topolya és Kishegyes községek területén található településekre, valamint azok környékére terjedt ki, ám mellettük a szomszédos községek közelebb fekvő falvai és tanyái szintén átvizsgálásra kerültek, így tehát részben vagy egészben hat községet ölelt fel a tevékenység. A munkában résztvevő önkéntesek nagy hangsúlyt fektettek a települések templomaira, elhagyott, lakatlan tanyáira, valamint nagyobb gazdasági udvarokra, mivel vidékünkön e helyek jelentik a gyöngybagoly elsődleges, potenciális fészkelő helyeit. Ezen tevékenység során számos gazdával és birtokok vezetőivel beszélgettek a gyöngybagoly védelmének lehetőségeiről az adott gazdaság vagy birtok adottságait és lehetőségeit figyelembe véve.

Gyöngybagoly költőláda (Photo: Sihelnik József)

Gyöngybagoly költőláda (Photo: Sihelnik József)

A felmérést követően a tényleges védelmi intézkedések következtek, melyeket fokozott körültekintés mellett, más értékes fajok (denevérek) jelenlétének figyelembevételével végeztek. Mindezek tudatában került mérlegelésre egy-egy fészkelésre alkalmas, ám lezárt vagy más okból jelenleg nem megfelelő épület megnyitása és a fészkeléshez szükséges hely kialakítása. Védelmi intézkedésként e projekt során, összesen 25 darab, gyöngybagoly számára alkalmas költőláda készült és került, illetve folyamatosan kerül kihelyezésre a működési területhez tartozó településeken és azok környékén. E madárvédelmi eszközök főként tanyák pajtáiba, gazdasági épületek padlásaira, illetve templomok padlás- és toronyrészébe kerültek.

A projekt részeként több előadást is tartottak egyesületünk szakemberi a gyöngybagoly védelmének fontosságáról és jelentőségéről. Ezen előadások és az azokat követő beszélgetések a témát illetően továbbra is folyamatosak, egészen jövő év tavaszáig.


F ő t á m o g a t ó

Szerb Köztársaság
Környezetvédelmi Minisztérium

Szóljon hozzá!