Nemzetközi Természetismereti Rajzpályázat

A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület által az elmúlt években a Föld Napja alkalmából meghirdetett természetismereti rajzpályázatra kimagaslóan sok pályamű érkezett, úgy hazai, mint külföldi pályázóktól. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is kiírásra kerül Nemzetközi Természetismereti Rajzpályázatunk, ugyancsak általános iskolások számára. A pályázat fő célja változatlanul a fiatalok környezettudatosságának és természetismeretének fejlesztése. Pályázni az ország egész területéről lehet, illetve külföldről is várjuk a pályamunkákat.

Közönséges ürge (Photo: Takács András Attila)

Közönséges ürge (Photo: Takács András Attila)

Idei pályázatunk központi témája a közönséges ürge, és élőhelye. E téma aktualitását az bizonyítja, hogy az Európában endemikus (bennszülött) közönséges ürge Németországból és Horvátországból már eltűnt, és kontinensünk több országában is rohamosan csökken egyedszáma. Erőteljes fogyatkozásának okai között elsősorban az élőhelyvesztést említhetjük. A közönséges ürge a rövidfüvű gyepeket kedveli, a legeltetés visszaszorulásával, a gyepek feltörésével és beépítésével azonban lehetőségeik egyre szűkülnek. Elsősorban a nyílt kaszálók, legelők, valamint rövidfüvű puszták lakója. Talajba ássa több méter hosszúságú, egy vagy több kijárattal rendelkező üregrendszereit. Viszonylag rövid ideig aktívak, alapvetően csak a késő tavaszi és a nyári időszakban. Évente egy alkalommal 2-5 kölyköt hoznak világra. Gyakran látni az ürgéket két lábra állva, ahogy éles füttyentéssel figyelmeztetik a kolónia lakóit a veszély közeledtére.

A pályázat részletes leírása

A pályázat műfaja: rajzpályázat

Korcsoportok: általános iskola I-II., III-IV. és V-VIII. osztály

A rajzok elkészíthetőek az adott korcsoport által használt összes technika és rajzeszköz felhasználásával, ugyancsak az adott korcsoportnak megfelelő méretű rajzlapra. A közönséges ürge, vagy élőhelyének ábrázolása, rajz formájában történő bemutatásával kapcsolatos műveket fogadunk.

A pályázók önállóan is pályázhatnak, oktatási intézménytől függetlenül!

A pályamunkák beküldésének általános feltételei

Egy pályázó egy pályamunkát nyújthat be. A beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

– a pályamű címét

– a pályázó nevét

– a pályázó életkorát és osztályát

– a pályázó vagy szüleinek elérhetőségét (telefonszámot és e-mail címet mindenképp)

– a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)

– a tanintézmény megnevezését

A pályaművek beküldésének módja

A pályázók postai úton az alábbi postacímre küldhetik munkáikat: Arcus Környezetvédő Egyesület, 24300 Topolya, Iskola utca 2., Szerbia (Ekološko društvo “Arkus”, 24300 Bačka Topola, Školska 2, Srbija).

A művek postára adási határideje technikai és szervezési okokra való tekintettel módosul, így az április 2-i határidő helyett, két héttel tovább, tehát 2021. április 16-a, péntekig postázhatóak az alkotások.

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak. Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem.

Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni!

A díjazottak elismerése

A pályamunkák korcsoportonként kerülnek elbírálásra. A pályázat kiírója a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit korosztályuknak megfelelő könyvjutalomban részesíti. A szakmai zsűri a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatja.

A pályázatra beküldött pályamunkákból kiállítást állítunk össze Topolyán, Topolya község Művelődési Házának kiállítótermében, melynek megnyitójára a pályázati határidő módosulásának megfelelően 2021. május 3-án, hétfőn, 18 órai kezdettel kerül sor, ünnepélyes díjkiosztóval egybekötve.

A beküldött munkákból összeállított kiállítás így 2021. május 3-tól 9-ig lesz megtekinthető Topolya község Művelődési Házának kiállítótermében.

Várjuk az ötletes pályamunkákat!


F ő t á m o g a t ó k

Topolya község Önkormányzata

—–

Topolya község Művelődési Háza

Szóljon hozzá!