Topolya Völgyei Természeti Park

Topolyai-tó (Photo: Sihelnik József)

Topolyai-tó (Photo: Sihelnik József)

A Topolya Völgyei Természeti Park Bácska középső részén, a Bácskai-löszhátság déli pereménél, Topolyától északra, a Krivaja patak felső szakaszánál helyezkedik el. E terület magába foglalja a Krivaja patak medrének széles völgyét, Kisbelgrád és Topolya között, a Topolyai-tóval együtt, valamint az oldalsó völgyet, mely Karađorđevo és Zobnatica között húzódik. A Tartományi Természetvédelmi Intézet 2003-ban kezdte meg a terület felmérését, majd hosszas kutatómunkának és utánajárásnak köszönhetően 2015-ben sikerült védelemre előterjeszteni, így végül 2017-ben helyi jelentőségű védelmet kapott. Összterülete 522,22 hektár, melynek a lejtős löszpusztagyepek növényei, és jelentős madárvilága adja a legnagyobb értéket. Meghatározott célja a védett fajok élőhelyeinek, illetve a jelentős élőhelytípusok fenntartása, a meglévő ökológiai folyosók megőrzése, továbbá a tájidegen fajok visszaszorítása, az egykori parkok szakaszos megújítása, valamint a terület természeti értékeinek népszerűsítése. Más védett területekhez hasonlóan három védelmi zónát különíthetünk el. Az I. 15,9 hektárt tesz ki, magába foglalva a löszgyepek növényvilágának maradványait és a legjelentősebb nádasokat. A II. zóna 178,11 hektár, mely a legérzékenyebb szárazföldi területeket, és a tó elmocsarasodott részeit öleli fel. A III. zóna 327,64 hektár, ahol az olyan megváltozott ökoszisztémák találhatók, amelyek tudományos jelentőséggel bírnak. A természeti park több őshonos és védett növény, illetve állatfaj élőhelyéül szolgál. Igen jelentős a szártalan csüdfű (Astragalus exscapus), a szennyes ínfű (Ajuga laxmannii), a sötét hagyma (Allium atroviolaceum), vagy az osztrák zsálya (Salvia austriaca). Az állatvilág szintén értékes, hiszen előfordul a barna ásóbéka (Pelobates fuscus), a homoki gyík (Podarcis tauricus), a cigányréce (Aythya nyroca), a nagy kócsag (Egretta alba), a fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), a barna rétihéja (Circus aeruginosus), és még a vidra (Lutra lutra) is.

Sihelnik József

II. Part menti őshonos fás szárú növények ›››

‹‹‹ vissza

Betyár-völgy (Photo: Sihelnik József)

Betyár-völgy (Photo: Sihelnik József)

Oldalsó völgy (Photo: Sihelnik József)

Oldalsó völgy (Photo: Sihelnik József)

Szártalan csüdfű (Photo: Sihelnik József)

Szártalan csüdfű (Photo: Sihelnik József)

Barna ásóbéka (Photo: Pluhár Dóra)

Barna ásóbéka (Photo: Pluhár Dóra)