Ekološki kalendar

2. februar – Međunarodni dan vlažnih staništa

6. mart – Svetski dan energetske efikasnosti

22. mart – Svetski dan voda

23. mart – Svetski dan meteorologije

18. april – Svetski dan kulturne baštine

22. april – Dan planete Zemlje

10. maj – Dan ptica i drveća

15. maj – Međunarodni dan akcije za klimu

22. maj – Dan biodiverziteta

24. maj – Evropski dan nacionalnih parkova

5. jun – Dan zaštite životne sredine

8. jun – Svetski dan okeana

1. jul – Svetski dan arhitekture

16. septembar – Svetski dan očuvanja ozonskog omotača

22. septembar – Svetski dan bez automobila

Treća subota u septembru – Svetska akcija “Očistimo svet”

26. septembar – Dan čistih planina

1. oktobar – Svetski dan životnog prostora (“habitat”-a)

4. oktobar – Svetski dan životinja

21. oktobar – Svetski dan “Za našu Zemlju”

29. novembar – Dan “Ne kupi ništa”

29. decembar – Svetski dan zaštite biodiverziteta