Prirodne lepote

Na teritoriji opštine Bačka Topola kao i u našoj užoj okolini nalaze se razne vrste biljaka, gljiva, životinja kao i druga prirodna bogatstva koja treba i zaslužuju da se spomenu. Članovi Ekološkog društva “Arkus” redovno vrše istraživački rad u našoj opštini i otkrili su brojne teritorije koje se mogu svrstati u prirodna bogatstva. Prikazivanje i upoznavanje drugih ljudi sa svim ovim bogatstvima smatramo veoma bitnim zadatkom jer samim tim podižemo i njihovu pažnju na bitnost očuvanja i zaštite ovih teritorija.

Pored raznih predavanja, tura i Eko kampova i na ovom mestu želimo da pružimo mogućnost da svi zainteresovani budu upoznati sa prirodnim bogatstvima u našoj okolini.