Iz pera naših članova

Na ovoj stranici se mogu pročitati tekstovi naših članova koji obuhvataju razne teme i opisuju lokalne probleme. Tekstovi su, naravno, vezani za ekologiju i zaštitu životne sredine, biologiju, druge stručne teme, kao i nekim temama koje se tiču lova.

Na ovoj stranici pored pisanja članaka postoji i mogućnost vođenja posebnih naslova koji se redovno dopunjavaju sa svežim informacijama koje odgovaraju temi.

Sadržaj:

I oni žive pored nas

Članovi ED “Arkus”, 12. marta 2016. godine, imali su susret sa jednom zanimljivom životinjicom…