Spašavanje divljih životinja

Ekološko društvo “Arkus” već od samog osnivanja redovno dobija prijave o pronađenim bolesnim, povređenim ili na neki drugi način ugroženim divljim životinjama, odnosno o napuštenim ptićima i mladuncima divljih sisara. Poslednjih godina broj prijava se povećava i zbog toga smo odlučili da formiramo dežurnu službu za spašavanje divljih životinja. Građani mogu da prijave takve slučajeve, a naši aktivisti će izaći na teren što je pre moguće i postaraće se da životinje što pre dobiju odgovarajuću pomoć. Naše delovanje je pre svega ograničeno na teritoriju opština Bačka Topola i Mali Iđoš.

Buteo buteo

Povređeni mišar (Photo: Harkai Ákos)

Molimo vas da nas odmah obavestite u slučaju da nađete bolesnu, povređenu ili na neki drugi način ugroženu životinju, napuštene ptiće divljih ptica ili napuštene mladunce divljih sisara.

Dežurni telefon: +381-64-94-86-585

Godinama smo u kontaktu sa azilom za divlje životinje koji funkcioniše u okviru Zoološkog vrta Palić. Spašene životinje budu smeštene u ovaj azil, gde dobijaju adekvatnu i stručnu veterinarsku pomoć, a posle završene terapije, ako je moguće, na odgovarajućem mestu budu puštene u prirodu.

Ukoliko imate neka pitanja ili nedoumice, pozovite naš dežurni telefon ili pišite u elektronskoj formi (pisanje poruke).

Važno je znati da je većina divljih životnja pod zakonskom zaštitom i da njihovo uništavanje predstavlja prekršaj kažnjiv novčanom kaznom.