Akcije

Zimska serija predavanja

Pošto je jedan od glavnih ciljeva Društva podizanje ekološke svesti kod omladine, odnosno informisanje i prosvećivanje građana, već prilikom osnivanja „Arkus”-a postavilo se pitanje potrebe organizovanja naučno-popularnih predavanja.