Akcija pošumljavanja

Sadnja drveća (Photo: Sihelnik József)

Sadnja drveća (Photo: Sihelnik József)

Ekološko društvo ”Arkus” iz Bačke Topole, zahvaljujući donaciji putem konkursa SBB fondacije („Da šume bude više. Da se lepše diše!“), zasadiće ukupno 600 sadnica šest autohtonih vrsta drveća, na dve lokacije u istočnom delu atara Bačke Topole. U okviru akcije pošumljavanja biće zasađene mešovite sastojine hrasta lužnjaka, poljskog jasena, bele topole, crne topole, sitnolisne lipe i srebrne lipe.

SBB fondacija velikom akcijom pošumljavanja želi doprineti čistijem vazduhu, smanjenju negativnih efekata klimatskih promena, sprečavanju nestanka staništa ugroženih vrsta i dostizanju evropskog proseka pošumljenosti do 2030. godine, koji je važan za uspešnu borbu u zaštiti životne sredine. Ove godine obezbeđeno je 13000 sadnica različitih vrsta drveća koje će biti zasađene širom Srbije.

U okviru bačkotopolske akcije pošumljavanja, sadnja drveća će se obaviti na sledećim lokacijama i po sledećem rasporedu:

Pored nekadašnje spoljne uprave AD „Doža Đerđ” (prema Novom Orahovu) – subota, 4. decembar 2021. u 10 časova. Okupljanje je ispred rimokatoličke crkve Crkva Bezgrešne device Marije u Bačkoj Topoli, odakle se kreće na lokaciju sadnje. Zbog veće udaljenosti, deo puta je potrebno preći automobilima, obezbeđen je prostor za bezbedno parkiranje, a zatim se peške stiže do same lokacije. Ovom prilikom je predviđena sadnja 200 sadnica, pri čemu očekujemo pomoć dobrovoljaca.

Pored nekadašnje spoljne uprave AD „Doža Đerđ” (prema Novom Orahovu) – subota, 11. decembar 2021. u 10 časova. Okupljanje je ispred rimokatoličke crkve Crkva Bezgrešne device Marije u Bačkoj Topoli, zatim se kreće na lokaciju sadnje. Zbog udaljenosti, deo puta je opet potrebno preći automobilima, obezbeđen je prostor za bezbedno parkiranje, a  do lokacije sadnje se stiže peške. Ovom prilikom je predviđena sadnja 170 sadnica i takođe očekujemo pomoć dobrovoljaca.

Pored prvog voćnjaka nakon kružnog toka na Senćanskom putu (prema Novom Orahovu) – petak, 17. decembar 2021. u 8 časova. Okupljanje je na odmorištu pored lokacije za pošumljavanje. Ovom prilikom očekujemo pomoć dobrovoljaca za sadnju 230 sadnica drveća.

Ko želi učestvovati u akciji pošumljavanja, neka se obuče slojevito, ponese sa sobom ašov, lopatu ili motiku. Preporučujemo da se dođe u nepromočivoj obući, gumenim čizmama ili sličnom.

Dobro raspoloženje, topao čaj i pogačice su obezbeđeni!

Za više informacija o akciji, pozovite broj telefona: +381-64-948-65-85 ili pošaljite poruku na adresu našeg udruženja.

Srdačno očekujemo sve zainteresovane!


G l a v n i   p o k r o v i t e l jS p o n z o r

Podelite sa nama Vaše mišljenje