Jelka za sove

U centru Bačke Topole sove utine redovno koriste jedno zimovalište već skoro trideset godina. Za pomenuto zimovalište vlada sve veće interesovanje, pogotovo nakon što su u septembru protekle godine pored zimovališta postavljene edukativne table, zahvaljujući kojima se sve veći broj ljudi informiše o utinama.

Sova utina (Photo: Ali Hermina)

Sova utina (Photo: Ali Hermina)

Ekološko društvo ”Arkus” iz Bačke Topole smatra veoma važnim da se, u okolini najznačajnije, zimovalište utina sačuva i održava, a najefikasniji način za to bila bi sadnja četinara na zelenim površinama pored Vojvođanske banke. Na ovom prostoru nekolicina stabala se osušila tokom prethodnih godina, tako da je nadomeštanje izgubljenog drveća veoma bitno da bi se u budućnosti osigurao opstanak zimovališta, a time i samih sova.

U cilju obnavljanja drveća u okviru zimovališta, ED ”Arkus” poziva sve one koji su za protekle praznike kupili jelku sa busenom, a nemaju gde da je zasade, da doniraju svoju jelku za zimovalište. Prvenstveno očekujemo da to budu smreke ili srebrne jele, ali rado ćemo primiti i druge vrste četinara. Važno je napomenuti da ćemo moći prihvatiti samo one jelke koje nisu bile u jako zagrejanim prostorijama. Ovo je važno zbog toga što će jelka doživeti temperaturni šok ako je iz zagrejane prostorije naglo iznesemo na hladnoću, pa se takvo drvo, nažalost, neće primiti prilikom sadnje.

Svi koji žele da poklone svoju jelku sovama, mogu da nam se obrate na broj telefona: +381-64-94-86-585, ili da nam napišu poruku preko našeg sajta.

Srdačno vas očekujemo da nam se pridružite u ovoj akciji, jer – svako drvo je važno!

Podelite sa nama Vaše mišljenje