Likovni i literarni konkurs

Sova utina (Illustration: Tóth Erika)

Sova utina (Illustration: Tóth Erika)

Posle višegodišnje pauze, povodom Dana planete Zemlje, Ekološko društvo “Arkus“ ponovo raspisuje likovni i literarni konkurs za učenike osnovnih škola. Konkurisati mogu učenici iz cele Srbije, a takođe i izvan granica naše zemlje.

Tema ovogodišnjeg likovnog i literarnog konkursa je sova utina i zimovališta utine. Utina je najčešća vrsta sove u našim krajevima i u brojnim naseljima može se naići na manja ili veća zimovališta utine. U centru Bačke Topole i Stare Moravice zimovališta utine su već nekoliko godina obeležena edukativnim tablama. Slične edukativne table nalaze se i u drugim naseljima Vojvodine, a glavni cilj im je da skrenu pažnju na zimovališta utine i njihovo očuvanje.

Detalji konkursa

Vrsta konkursa: likovni i literarni konkurs

I. Likovni konkurs

Raspisuje se za učenike osnovne škole i to u dve uzrasne grupe: za učenike I-II razreda i učenike III-IV razreda.

Likovni radovi se mogu izvesti u bilo kojoj likovnoj tehnici primerenoj uzrastu na listovima bloka za likovno veličine koja se koristi za uzrasne grupe obuhvaćene konkursom. Očekujemo radove koji prikazuju sovu utinu ili zimovalište utine, a ako u mestu stanovanja učesnika konkursa postoji zimovalište – prikaz lokalnog zimovališta.

II. Literarni konkurs

Raspisuje se za učenike osnovne škole u uzrasnoj grupi od V do VIII razreda.

Literarni radovi moraju biti pisani rukom u obliku sastava ili eseja, maksimalne dužine do dve A4 stranice. Očekujemo radove koji opisuju doživljaje u vezi sove utine ili njenih zimovališta, ili radove u obliku eseja koji će na naučno-popularni način odgovoriti zadatoj temi.

U slučaju obe vrste radova učenici mogu konkurisati i samostalno, tj. nezavisno od obrazovne ustanove.

Osnovni uslovi slanja konkursnih radova

Jedan učesnik konkursa može poslati samo jedan rad. Na poleđini konkursnog rada obavezno je navesti sledeće podatke:

– naslov rada

– ime i prezime autora

– uzrast autora i razred koji pohađa

– konktakt podatke autora ili njegovih roditelja/staratelja (obavezno broj telefona, po mogućnosti i e-mail adresu)

– ime nastavnika (ako je učestvovao u pripremi konkursnog rada)

– naziv škole koju autor pohađa

Način slanja konkursnih radova

Radove je obavezno poslati poštom na sledeću adresu: Ekološko društvo ”Arkus”, 24300 Bačka Topola, ul. Školska 2.

Rok za slanje radova, odnosno, krajnji datum za predaju na pošti je četvrtak, 5. april 2018. godine.

Slanjem svojih radova na konkurs autori su saglasni da organizator konkursa nagrađene radove javno prikaže putem izložbe i publikovanja, a lične podatke autora upotrebi isključivo za potrebe konkursa. Žiri neće razmatrati radove sa nepotpunim podacima, kao ni radove poslate nakon naznačenog roka.

Pristigli radovi se ne vraćaju autorima!

Objavljivanje rezultata konkursa i dodela nagrada

Pristigle radove će pregledati i oceniti stručni žiri. U svakoj kategoriji biće proglašena tri najbolja rada, a autori nagrađeni prigodnim knjigama. U slučaju da se neki od pristiglih radova naročito ističe, organizator može dodeliti i posebnu nagradu.

Od radova pristiglih na likovni konkurs biće organizovana izložba u Bačkoj Topoli, u izložbenoj sali Doma kulture. Otvaranje izložbe i svečana dodela nagrada održaće se 23. aprila 2018. godine u 18 časova. U okviru svečanosti, nagrađeni autori biće zamoljeni da pročitaju svoje literarne radove. Izložba će biti otvorena od 23. aprila do 4. maja 2018. godine.

Očekujemo veoma kreativne radove!


G l a v n i   p o k r o v i t e l j i

Solymosy d. o. o.

—–

Dom kulture opštine Bačka Topola

Podelite sa nama Vaše mišljenje