Međunarodni likovni konkurs

Ekološko društvo “Arkus“ iz Bačke Topole poslednjih nekoliko godina raspisuje likovni konkurs povodom Dana planete Zemlje, na različite teme iz oblasti poznavanja i zaštite prirode. Prethodnih godina je pristigao veliki broj radova iz zemlje i inostranstva, tako da se zbog velikog interesovanja i ove godine raspisuje Međunarodni likovni konkurs za učenike osnovnih škola. Glavni cilj konkursa je upoznavanje mladih sa živim svetom koji nas okružuje, njihovim značajem i načinima zaštite. Konkurisati mogu učenici iz cele Srbije, a očekujemo i radove iz inostranstva.

Evropska tekunica (Photo: Takács András Attila)

Evropska tekunica (Photo: Takács András Attila)

Tema ovogodišnjeg konkursa je evropska tekunica i njeno stanište. Aktuelnost teme pokazuje činjenica da je ova, inače endemska vrsta u Evropi, već iščezla sa teritorije Nemačke i Hrvatske, dok joj se brojnost jedinki ubrzano smanjuje i u drugim zemljama Evrope. Među glavnim uzrocima ovako ubrzanog iščezavanja evropske tekunice je gubitak staništa. Evropska tekunica je stanovnik livada sa niskom travom, prvenstveno otvorenih košanica, pašnjaka i pustara. Ovakvih livada je sve manje usled smanjenja ispaše, preoravanja i urbanizacije. Tekunica pod zemljom pravi sistem hodnika sa jednim ili više ulaza. Period aktivnosti joj je relativno kratak, od kasnog proleća do kraja leta. Jednom godišnje na svet donosi 2-5 mladunaca. Često se može videti kako evropske tekunice stoje na dve noge i oštrim zviždukom upozoravaju članove svoje kolonije na opasnost.

Detalji konkursa

Vrsta konkursa: likovni konkurs

Uzrasne grupe učesnika: učenici osnovne škole u tri uzrasne grupe I-II, III-IV i V-VIII razred.

Likovni radovi se mogu izvesti u bilo kojoj likovnoj tehnici primerenoj uzrastu na listovima bloka za likovno veličine koja se koristi za uzrasne grupe obuhvaćene konkursom. Očekujemo radove koji prikazuju evropsku tekunicu ili njeno stanište.

Učesnici mogu konkurisati i samostalno, tj. nezavisno od obrazovne ustanove.

Opšti uslovi slanja konkursnih radova

Jedan učesnik konkursa može poslati samo jedan rad. Na poleđini konkursnog rada obavezno je navesti sledeće podatke:

– naslov rada

– ime i prezime autora

– uzrast autora i razred koji pohađa

– konktakt podatke autora ili njegovih roditelja/staratelja (obavezno broj telefona i e-mail adresu)

– ime nastavnika (ako je učestvovao u pripremi konkursnog rada)

– naziv škole koju autor pohađa

Način slanja konkursnih radova

Radove je obavezno poslati poštom na sledeću adresu: Ekološko društvo ”Arkus”, 24300 Bačka Topola, Školska 2, Srbija.

Rok za slanje radova, odnosno, krajnji datum za predaju na pošti je zbog organizacionih i tehničkih razloga produžen i pomeren sa 2. aprila na petak, 16. april 2021. godine.

Slanjem svojih radova na konkurs autori se odriču autorskih prava i saglasni su da organizator konkursa nagrađene radove javno prikaže putem izložbe i publikovanja, a lične podatke autora upotrebi isključivo za potrebe konkursa. Žiri neće razmatrati radove sa nepotpunim podacima, kao ni radove poslate nakon naznačenog roka.

Pristigli radovi se ne vraćaju autorima!

Objavljivanje rezultata konkursa i dodela nagrada

Pristigle radove će pregledati i oceniti stručni žiri. U svakoj kategoriji biće proglašena tri najbolja rada, a autori nagrađeni prigodnim knjigama. U slučaju da se neki od pristiglih radova naročito ističe, žiri može dodeliti i posebnu nagradu.

Od radova pristiglih na likovni konkurs biće priređena izložba u Bačkoj Topoli, u izložbenoj sali Doma kulture opštine Bačka Topola. U skladu sa pomerenim terminom trajanja konkursa, otvaranje izložbe i svečana dodela nagrada održaće se u ponedeljak, 3. maja 2021. godine, sa početkom u 18 časova.

U skladu sa izmenama termina, izložba će biti otvorena od 3. do 9. maja 2021. godine.

Očekujemo veoma kreativne radove.


G l a v n i   p o k r o v i t e l j i

Opštinska uprava Bačka Topola

—–

Dom kulture opštine Bačka Topola

Podelite sa nama Vaše mišljenje