Međunarodni likovni konkurs

Zemni bumbar (Bombus terrestris)

Zemni bumbar (Bombus terrestris)

Povodom Dana planete Zemlje, prošle godine je Ekološko društvo “Arkus“ iz Bačke Topole raspisalo likovni konkurs na temu iz oblasti poznavanja i zaštite prirode, pri čemu je pristigao veliki broj radova, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Zbog velikog interesovanja, ove godine se takođe raspisuje konkurs, sada kao Međunarodni likovni konkurs za učenike osnovnih škola. Glavni cilj konkursa je upoznavanje mladih sa živim svetom koji nas okružuje, njihovim značajem i načinima zaštite. Konkurisati mogu učenici iz cele Srbije, a takođe očekujemo i radove iz inostranstva.

Andrena ovatula

Andrena ovatula

Centralna tema ovogodišnjeg konkursa su različite vrste divljih pčela i njihov značaj. Na važnost i aktuelnost ove teme ukazuju i rezultati najnovijih naučnih istraživanja, prema kojima divlje pčele (među koje spadaju bumbari i solitarne pčele tj. pčele samice – koje žive same, ne u kolonijama) imaju ogromnu ulogu u oprašivanju biljaka u divljini, ali i brojnih biljnih kultura. Divlje vrste pčela su najvažniji oprašivači među insektima i čine jednu šaroliku grupu životinja. Do sada je u svetu opisano blizu 22000 vrsta pčela, od kojih u srednjoj Evropi živi oko 750 vrsta. Njihova ključna uloga u oprašivanju se vezuje za način ishrane, pri čemu sakupljaju velike količine polena i nektara ne samo za sopstvenu ishranu, već njima hrane i svoje larve. Zato se divlje pčele smatraju najefikasnijim oprašivačima, jer posećuju mnogo veći broj cvetova nego drugi insekti, a ujedno su se građom tela bolje specijalizovale za prenos polena sa jedne biljke na drugu. Divlje pčele su se specijalizovale za oprašivanje onih biljnih vrsta do čijih cvetova domaća, medonosna pčela teško dopire, kao što su crvena detelina, lucerka ili paradajz.

Detalji konkursa

Vrsta konkursa: likovni konkurs

Uzrasne grupe učesnika: učenici osnovne škole u tri uzrasne grupe I-II, III-IV i V-VIII razred.

Likovni radovi se mogu izvesti u bilo kojoj likovnoj tehnici primerenoj uzrastu na listovima bloka za likovno veličine koja se koristi za uzrasne grupe obuhvaćene konkursom. Očekujemo radove koji prikazuju različite vrste divljih pčela, njihove aktivnosti prilikom oprašivanja ili način života. Radovi koji prikazuju domaću, medonosnu pčelu ili aktivnosti vezane za pčelarstvo neće biti prihvaćeni.

Učesnici mogu konkurisati i samostalno, tj. nezavisno od obrazovne ustanove.

Opšti uslovi slanja konkursnih radova

Jedan učesnik konkursa može poslati samo jedan rad. Na poleđini konkursnog rada obavezno je navesti sledeće podatke:

– naslov rada

– ime i prezime autora

– uzrast autora i razred koji pohađa

– konktakt podatke autora ili njegovih roditelja/staratelja (obavezno broj telefona i e-mail adresu)

– ime nastavnika (ako je učestvovao u pripremi konkursnog rada)

– naziv škole koju autor pohađa

Način slanja konkursnih radova

Radove je obavezno poslati poštom na sledeću adresu: Ekološko društvo ”Arkus”, 24300 Bačka Topola, ul. Školska 2, Srbija.

Rok za slanje radova, odnosno, krajnji datum za predaju na pošti je ponedeljak, 1. april 2019. godine.

Slanjem svojih radova na konkurs autori su saglasni da organizator konkursa nagrađene radove javno prikaže putem izložbe i publikovanja, a lične podatke autora upotrebi isključivo za potrebe konkursa. Žiri neće razmatrati radove sa nepotpunim podacima, kao ni radove poslate nakon naznačenog roka.

Pristigli radovi se ne vraćaju autorima!

Objavljivanje rezultata konkursa i dodela nagrada

Pristigle radove će pregledati i oceniti stručni žiri. U svakoj kategoriji biće proglašena tri najbolja rada, a autori nagrađeni prigodnim knjigama. U slučaju da se neki od pristiglih radova naročito ističe, organizator može dodeliti i posebnu nagradu.

Od radova pristiglih na likovni konkurs biće organizovana izložba u Bačkoj Topoli, u izložbenoj sali Doma kulture. Otvaranje izložbe i svečana dodela nagrada održaće se u ponedeljak, 22. aprila 2019. godine, sa početkom u 18 časova. Izložba će biti otvorena od 22. aprila do 2. maja 2019. godine.

Očekujemo veoma kreativne radove.


G l a v n i   p o k r o v i t e l j i

Opštinska uprava Bačka Topola

—–

Dom kulture opštine Bačka Topola

Podelite sa nama Vaše mišljenje