Zimska serija predavanja

Pošto je jedan od glavnih ciljeva Društva podizanje ekološke svesti kod omladine, odnosno informisanje i prosvećivanje građana, već prilikom osnivanja „Arkus”-a postavilo se pitanje potrebe organizovanja naučno-popularnih predavanja.Prva predavanja su bila prigodna: redovno smo ih održavali povodom Dana Zemlje, Međunarodnog dana zaštite prirode, odnosno u cilju edukovanja članstva. U proleće 1995. smo imali i seriju predavanja na temu zdravlja (SIDA, borba protiv pušenja, rak, itd.) koje smo organizovali zajedno sa Crvenim Krstom.

Zimsku seriju predavanja kao samostalnu akciju prvi put smo održali 1997. godine, od početka sa naučno-popularnim i obrazovnim karakterom. Tokom godina mesto održavanja se menjalo. Nekad smo zainteresovanu publiku očekivali u Gorici, ponekad u Biblioteci, a najčešće u velikoj sali Doma Kulture. Prosečan broj gostiju je 25-30, a na pojedinim programima se pojavilo i 80 ljudi.

Tokom 10 godina program „Arkus”-a održavao je 8-10 predavanja praćena projekcijom, a od 2007. godine zajedno sa Domom Kulture osmišljavamo seriju predavanja koja nosi naziv Muzejske večeri. U okviru toga od januara do aprila se održi 8 predavanja utorkom, od kojih je 4 na temu zaštite prirode i okoline u organizaciji „Arkus”-a.

Od početka zimske serije predavanja u Bačkoj Topoli je gostovalo oko 50 poznatih stručnjaka, među njima naučnici iz zemlje i iz Mađarske. Više puta nam je bio gost botaničar dr Pal Boža, dr Mihalj Mikeš i dr Janoš Berenji sa Univerziteta u Novom Sadu, a od poznatijih biologa Klara Sabadoš, savetnik u Zavodu za Zaštitu Prirode Srbije, zatim Ištvan Hulo i Jožef Gergelj. Među eminentnim predavačima iz Mađarske su astronom dr Oto Zombori i ekolog dr Ivan Đulai. Redovno sarađujemo sa mladim stručnjacima iz Bačke Topole. Teme su raznovrsne: praktična zaštita ptica, zdrava ishrana, zaštita okoline, razmnožavanje insekata, zaštićene biljne vrste, itd.

U organizaciji zimske serije predavanja Dom Kulture Bačke Topole pokazao se kao izuzetan partner. Što se tiče teškoća treba spomenuti stalni nedostatak novca i problem organizovanja publike.