Foto-, likovni- i književni konkurs

Već prilikom osnivanja društva 1988. rodila se ideja da na lepote prirode skrenemo pažnju putem foto-konkursa. Zamisao je ostvarena nakon osamostaljivanja organizacije koja je u početku delovala kao sekcija. Tako smo 1991. sa tada još aktivnim foto-klubom „Prizma” zajednički pokrenuli konkurs na temu prirode, na koji su stigli radovi iz više vojvođanskih naselja. Žiri sastavljen od stručnjaka je od najboljih radova organizovao izložbu koja je 7-10 dana bila postavljena u Narodnoj Tehnici. Nakon toga je E. D. „Arkus” organizovalo još tri izložbe fotografija, poslednju 1994. U spomenutim akcijama značajnu pomoć nam je pružilo Planinarsko i Smučarsko Društvo „Bačka”.

Pošto se foto-konkurs prvenstveno odnosio na odrasle, pokazala se potreba za akcijom koja će pokrenuti i mlade. Tako je E. D. „Arkus” već 1993. paralelno sa foto-konkursom raspisalo likovni i književni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Nakon organizacionih teškoća u prve dve godine konkurs i prateća izložba crteža je postala popularna i uspešna prolećna akcija. Na primer 1997. je stiglo 162 crteža i 88 sastava iz više vojvođanskih škola na temu: Šta bi bilo kada bi životinje vladale Zemljom? Najbolji crteži su bili izloženi u holu Doma Kulture.

Ovu akciju sa ciljem promovisanja zaštite prirode i podsticanja na razmišljanje smo poslednji put organizovali 2002.