Međunarodni likovni konkurs

Ekološko društvo “Arkus“ iz Bačke Topole poslednjih nekoliko godina raspisuje likovni konkurs povodom Dana planete Zemlje, na različite teme iz oblasti poznavanja i zaštite prirode. Prethodnih godina je pristigao veliki broj radova iz zemlje i inostranstva, tako da se zbog velikog interesovanja i ove godine raspisuje Međunarodni likovni konkurs za učenike osnovnih škola. Glavni cilj konkursa je upoznavanje mladih sa živim svetom koji nas okružuje, njihovim značajem i načinima zaštite. Konkurisati mogu učenici iz cele Srbije, a očekujemo i radove iz inostranstva.

Šumska žaba (Photo: Suturović Edita)

Šumska žaba (Photo: Suturović Edita)

Tema ovogodišnjeg konkursa je šumska žaba i njeno stanište. Važnost ove teme pokazuje činjenica da su za opstanak šumske žabe neophodna očuvana šumska staništa. Šumska žaba je dosta široko rasprostranjena i karakteristična je vrsta listopadnih šuma. Prvenstveno je važno postojanje mesta za razmnožavanje, kao i dovoljno veliki prostor za kretanje po staništu. Jaja polažu u čistu vodu privremenih šumskih jezera. Jedinke u periodu parenja koriste sve raspoložive vodene površine. Šumska žaba je uglavnom aktivna noću, mada se prilikom sparnog i vlažnog vremena pojavljuje i danju. Hranu pronalazi u šumskoj stelji, na šumskim čistinama ili u gustoj vegetaciji. Lovi insekte, crve i puževe golaće. Leđa šumske žabe su svetlo braon, mestimično mogu biti sa tamnijim mrljama, eventualno sa mramorastim šarama. Stomačna strana je beličasta, ponekad vuče na ružičastu ili žutu boju. Prelaz boje između leđa i stomaka je postepen, za bočne strane su karakteristične sivkastobraon, eventualno svetlo žute nijanse.

Detalji konkursa

Vrsta konkursa: likovni konkurs

Uzrasne grupe učesnika: učenici osnovne škole u tri uzrasne grupe I-II, III-IV i V-VIII razred.

Likovni radovi se mogu izvesti u bilo kojoj likovnoj tehnici primerenoj uzrastu na listovima bloka za likovno veličine koja se koristi za uzrasne grupe obuhvaćene konkursom. Očekujemo radove koji prikazuju šumsku žabu ili njeno stanište.

Učesnici mogu konkurisati i samostalno, tj. nezavisno od obrazovne ustanove.

Opšti uslovi slanja konkursnih radova

Jedan učesnik konkursa može poslati samo jedan rad. Na poleđini konkursnog rada obavezno je navesti sledeće podatke:

– naslov rada

– ime i prezime autora

– uzrast autora i razred koji pohađa

– konktakt podatke autora ili njegovih roditelja/staratelja (obavezno broj telefona i e-mail adresu)

– ime nastavnika (ako je učestvovao u pripremi konkursnog rada)

– naziv škole koju autor pohađa

Način slanja konkursnih radova

Radove je obavezno poslati poštom na sledeću adresu: Ekološko društvo ”Arkus”, 24300 Bačka Topola, Školska 2, Srbija.

Rok za slanje radova, odnosno, krajnji datum za predaju na pošti je ponedeljak, 30. maj 2022. godine.

Slanjem svojih radova na konkurs autori se odriču autorskih prava i saglasni su da organizator konkursa nagrađene radove javno prikaže putem izložbe i publikovanja, a lične podatke autora upotrebi isključivo za potrebe konkursa. Žiri neće razmatrati radove sa nepotpunim podacima, kao ni radove poslate nakon naznačenog roka.

Pristigli radovi se ne vraćaju autorima!

Objavljivanje rezultata konkursa i dodela nagrada

Pristigle radove će pregledati i oceniti stručni žiri. U svakoj kategoriji biće proglašena tri najbolja rada, a autori nagrađeni prigodnim knjigama. U slučaju da se neki od pristiglih radova naročito ističe, žiri može dodeliti i specijalnu nagradu.

Od radova pristiglih na likovni konkurs biće priređena izložba u Bačkoj Topoli, u letnjoj učionici Zavičajne kuće. Otvaranje izložbe i svečana dodela nagrada održaće se u ponedeljak, 13. juna 2022. godine, sa početkom u 18 časova.

Izložba će biti otvorena od 13. do 17. juna 2022. godine.

Očekujemo veoma kreativne radove.


G l a v n i   p o k r o v i t e l j i

Opštinska uprava Bačka Topola

—–

Dom kulture opštine Bačka Topola

Podelite sa nama Vaše mišljenje