Međunarodni popis vodenih ptica (IWC) 2022

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 2011. godine u našoj zemlji koordiniše Međunarodni popis vodenih ptica (International Waterbird Census – IWC), koje na međunarodnom nivou vodi Wetlands International. Brojanje vodarica se svake godine redovno organizuje u velikom broju zemalja u svetu. U 2022. godini prebrojavanje ptica trajalo je od 10. do 30. januara, dok je rok za dostavljanje podataka bio 10. februar.

Zobnatičko jezero (Photo: Sihelnik József)

Zobnatičko jezero (Photo: Sihelnik József)

Članovi ornitološke sekcije Ekološkog društva “Arkus” već od 2012. godine uzimaju učešće u državnom brojanju vodarica. Ove godine, prebrojavanje ptica odvijalo se od 16. do 22. januara, na celoj teritoriji Zobnatičkog jezera, kao i duž potoka Krivaja, sve do Đurđina. Takođe, prebrojavanje je vršeno duž vodotoka Krivaja na potezu do Bajše, u okviru bačkotopolske opštine, a u maloiđoškoj opštini do Lovćenca.

Na spomenutom području, od značaja za IWC bile su sledeće vrste: gluvara (Anas platyrhynchos) 740 jed., lisasta guska (Anser albifrons) 511 jed., barska strnadica (Emberiza schoeniclus) 115 jed., ždral (Grus grus) 113 jed., labud grbac (Cygnus olor) 65 jed., liska (Fulica atra) 55 jed., divlja guska (Anser anser) 47 jed., krdža (Anas crecca) 37 jed., barska kokica (Gallinula chloropus) 25 jed., mošusna patka (Cairina moschata) 18 jed., veliki vranac (Phalacrocorax carbo) 18 jed., zviždara (Anas penelope) 12 jed., siva čaplja (Ardea cinerea) 9 jed., senica vuga (Remiz pendulinus) 7 jed., poljska eja (Circus cyaneus) 6 jed., brkata senica (Panurus biarmicus) 6 jed., potočna pliska (Motacilla cinerea) 5 jed., patka mandarinka (Aix galericulata) 3 jed., planinska trepteljka (Anthus spinoletta) 2 jed., bela pliska (Motacilla alba) 2 jed., barski petlovan (Rallus aquaticus) 2 jed., šumska šljuka (Scolopax rusticola) 2 jed., šiljkan (Anas acuta) 1 jed., eja močvarica (Circus aeruginosus) 1 jed., velika bela čaplja (Casmerodius albus) 1 jed., belorepan (Haliaeetus albicilla) 1 jed. i sprudnik pijukavac (Tringa ochropus) 1 jed. Dakle, zabeleženo je prisustvo ukupno 27 vrsta ptica, sa 1805 jedinki.

Podelite sa nama Vaše mišljenje