Panonski popis orlova 2022

Mađarsko društvo za zaštitu ptica i prirode, u saradnji sa upravljačima nacionalnih parkova i drugim nevladinim organizacijama, od 2004. godine organizuje Popis ptica grabljivica, godišnje prebrojavanje ptica grabljivica koje zimuju na teritoriji Mađarske. Pored orlova, prebrojavaju se i dnevne ptice grabljivice, kao i jedinke velike droplje. U 2022. godini prebrojavanje ptica grabljivica trajalo je od 14. do 16. januara, dok je rok za dostavljanje podataka bio 18. januar.

Prebrojavanje zimujućih ptica grabljivica se obavlja primenom jedinstvene metodologije i istovremeno na svim područjima koja su obuhvaćena premerom, zbog čega se naziva i “sinkron”. Premer je podržan od strane Evropske unije i u okviru projekta PannonEagle LIFE od 2018. godine prebrojavanju su se pridružile organizacije koje se bave zaštitom prirode i stručnjaci iz zemalja koje se graniče sa Mađarskom. Ove godine, premerom su obuhvaćena najvažnija zimovališta ptica grabljivica u celom Karpatskom basenu.

Ptići vetruške (Photo: Sihelnik József)

Ptići vetruške (Photo: Sihelnik József)

Članovi ornitološke sekcije Ekološkog društva “Arkus” pridružili su se ovom međunarodnom prebrojavanju grabljivica 2022. godine. Ove godine, prebrojavanje ptica obavljeno je 16. januara, na području severno od Bačke Topole, koje velikim delom obuhvata Zobnatičko jezero, kao i sistem dolina vodotoka Krivaje do Đurđina i Starog Žednika.

Na navedenom području, od značaja za popis grabljivica bile su sledeće vrste: mišar (Buteo buteo) 9 jedinki, kobac (Accipiter nisus) 3 jedinke, eja močvarica (Circus aeruginosus) 1 jedinka, poljska eja (Circus cyaneus) 1 jedinka i vetruška (Falco tinnunculus) 1 jedinka. Dakle, zabeleženo je prisustvo ukupno 5 vrsta ptica, sa 15 jedinki.

Podelite sa nama Vaše mišljenje