Panonski popis orlova 2023

Mađarsko društvo za zaštitu ptica i prirode, u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama i upravljačima nacionalnih parkova, od 2004. godine organizuje Panonski popis orlova, godišnje prebrojavanje ptica grabljivica koje zimuju na teritoriji Mađarske. Pored orlova, prebrojavaju se i dnevne ptice grabljivice, kao i jedinke velike droplje. U 2023. godini prebrojavanje ptica grabljivica trajalo je od 13. do 15. januara, dok je rok za dostavljanje podataka bio 17. januar.

Prebrojavanje zimujućih ptica grabljivica se obavlja primenom jedinstvene metodologije i istovremeno na svim područjima koja su obuhvaćena premerom, zbog čega se naziva i “sinkron”. Premer je podržan od strane Evropske unije i u okviru projekta PannonEagle LIFE od 2018. godine prebrojavanju su se pridružile organizacije koje se bave zaštitom prirode i stručnjaci iz zemalja koje se graniče sa Mađarskom. Ove godine, premerom su obuhvaćena najvažnija zimovališta ptica grabljivica u celom Karpatskom basenu.

Ptić mišara (Photo: Sihelnik József)

Ptić mišara (Photo: Sihelnik József)

Članovi ornitološke sekcije Ekološkog društva “Arkus” pridružili su se ovom međunarodnom prebrojavanju grabljivica 2022. godine. Ove godine, prebrojavanje ptica obavljeno je 14. januara, na području severno od Bačke Topole, koje velikim delom obuhvata Bačkotopolsko jezero, kao i sistem dolina vodotoka Krivaje do Đurđina i Starog Žednika.

Na navedenom području, od značaja za popis grabljivica bile su sledeće vrste: mišar (Buteo buteo) 26 jedinki, poljska eja (Circus cyaneus) 7 jedinki, vetruška (Falco tinnunculus) 3 jedinke, kobac (Accipiter nisus) 2 jedinke, stepski soko (Falco cherrug) 2 jedinke i belorepan (Haliaeetus albicilla) 1 jedinka. Ukupno je zabeleženo prisustvo 6 vrsta ptica, sa 41 jedinkom.

Podelite sa nama Vaše mišljenje