Međunarodni popis vodenih ptica (IWC) 2023

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 2011. godine u našoj zemlji koordiniše Međunarodni popis vodenih ptica (International Waterbird Census – IWC), koje na međunarodnom nivou vodi Wetlands International. Brojanje vodarica se svake godine redovno organizuje u velikom broju zemalja u svetu. U 2023. godini prebrojavanje ptica trajalo je od 10. do 30. januara, dok je rok za dostavljanje podataka bio 10. februar.

Zobnatičko jezero (Photo: Sihelnik József)

Zobnatičko jezero (Photo: Sihelnik József)

Članovi ornitološke sekcije Ekološkog društva “Arkus” već od 2012. godine uzimaju učešće u državnom brojanju vodarica. Ove godine, prebrojavanje ptica odvijalo se 14. i 15. januara, na celoj teritoriji Zobnatičkog jezera, kao i duž potoka Krivaja, sve do Đurđina, i duž Krivaje na potezu do Bajše.

Na spomenutom području, od značaja za IWC bile su sledeće vrste: gluvara (Anas platyrhynchos) 547 jed., ždral (Grus grus) 394 jed., liska (Fulica atra) 205 jed., labud grbac (Cygnus olor) 54 jed., barska kokica (Gallinula chloropus) 33 jed., krdža (Anas crecca) 29 jed., barska strnadica (Emberiza schoeniclus) 22 jed., siva čaplja (Ardea cinerea) 14 jed., čegrtuša (Anas strepera) 13 jed., divlja guska (Anser anser) 8 jed., poljska eja (Circus cyaneus) 7 jed., velika bela čaplja (Casmerodius albus) 7 jed., brkata senica (Panurus biarmicus) 7 jed., riđoglava patka (Aythya ferina) 6 jed., vodomar (Alcedo atthis) 5 jed., obični galeb (Larus ridibundus) 5 jed., veliki vranac (Phalacrocorax carbo) 4 jed., sinji galeb (Larus cachinnans) 3 jed., senica vuga (Remiz pendulinus) 3 jed., belorepan (Haliaeetus albicilla) 1 jed., bela pliska (Motacilla alba) 1 jed., ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus) 1 jed. i šarena utva (Tadorna tadorna) 1 jed. Dakle, zabeleženo je prisustvo ukupno 23 vrsta ptica, sa 1370 jedinki.

Podelite sa nama Vaše mišljenje